Barnkoalitionen

Nationellt nätverk mot sexuella övergrepp på barn

Om oss

Treskablinoll och Paraply presenterar Barnkoalitionen - mot sexuella övergrepp på barn. Barnkoalitionen består av föreningar som driver kampen för barns säkerhet mot sexuellt våld. Det nya krafttaget är en respons mot de ringa statliga insatserna som görs för denna fråga. Starkare samverkan mellan föreningar och resten av civilsamhället

   - Ska vi lyckas genomföra de strukturella förändringar som behövs för att komma åt grundproblemet till att barn utsätts för sexuella övergrepp av vuxna, krävs bred samverkan. Det har saknats ett sånt här nätverk som är av och för civilsamhället. Genom koalitionen kan vi samla alla aktörer inom civilsamhället och föra fram en gemensam röst, Farhad Mazi Esfahani, verksamhetschef på Treskablinoll.

 

Barnkoalitionen kommer jobba nära problemet och lyfta vikten av att erkänna sexuellt våld mot barn som ett enskilt samhällsproblem - idag ses det som ett bihang till andra samhällsproblem såsom våld mot kvinnor. I dagsläget finns det heller ingen särskild handlingsplan som fokuserar enbart på detta problem, men det är något Barnkoalitionen kommer arbeta för att ändra på. 

 

Samverkan för mer effektivt arbete

   - Genom ett starkare samarbete mellan föreningar vill vi uppnå större prioritering för ämnet på politisk nivå samt effektivisera insatserna för att stoppa övergrepp och erbjuda ett mer heltäckande stöd för utsatta, Selma Koso, grundare och ordförande för Paraply.

 

Ett starkare samarbete mellan organisationer främjar kampen för barns säkerhet mot sexuellt våld. Det finns en rad organisationer i Sverige som jobbar med denna fråga. Alla föreningar behövs, men alla insatser kan också effektiviseras genom ett starkare samarbete med andra organisationer som jobbar annorlunda men för samma syfte.

 

Detta kommer vi jobba med

 

Belastningsregistrets brister

Utdrag från belastningsregistret begärs på arbetsplatser där man är i kontakt med barn. Därför är det problematiskt att det brott som retuscheras snabbast från registret är just sexualbrott mot barn. Detta gör att förövare snabbt kan närma sig barn igen fysiskt, trots att det gått kort tid sedan de dömts för sexualbrott. Barnkoalitionen vill att dessa brott ska stå kvar längre i registret för att utdraget ska kunna fylla dess rätta funktion.

 

Bredare stöd för utsatta

Idag är belastningen stor på de organisationerna med utvecklat stöd för utsatta. Platser för stöd är svåra att tillhandahålla med; det är många stödsökande och det skulle behövas fler platser för att tillgodose alla. Barnkoalitionen vill driva på arbetet för att utveckla bredare verksamhetsstöd, så alla som behöver får stöd utan att en måste vänta en längre tid i kö.

 

Nationell handlingsplan och statligt anslag för arbete mot sexuella övergrepp

Idag saknas en nationell handlingsplan samt statlig finansiering av preventiva insatser mot sexuella övergrepp. Ett samhällsproblem av den här magnituden, som sexuella övergrepp är, kan inte enbart lösas med ideella krafter, det behövs nationell styrning och riktade resurser för att på allvar få den samhällsförändring som behövs och samtidigt nå målen i barnkonventionen och agenda 2030. 

 

 

Föreningar

I nuläget är åtta organisationer anslutna till Barnkoalitionen:
Treskablinoll, Paraply, ATSUB, Storasyster, Novahuset, PACS, nxtME och RISE.

 

Kontaktpersoner

Farhad Mazi Esfahani                                              

Verksamhetschef, Treskablinoll                               
farhad@treskablinoll.nu                      


Selma Koso

Grundare & ordförande, Paraply

selma.koso@paraply.org             

Barnkoalitionen består av